Infrastruktura sektora

Infrastruktura koja podržava rad OCD sektora ostala je uglavnom nepromijenjena u 2021.  

CRNVO je nastavio da upravlja Resursnim centrom, inicijativom koju finansira EU, s ciljem jačanja upravljačkih i tehničkih kapaciteta OCD, kao i jačanja saradnje između OCD, lokalnih i nacionalnih vlasti i akademske zajednice. Cilj Resursnog centra je da svoje usluge učini dostupnim organizacijama civilnog društva širom Crne Gore kroz rad nacionalnog centra u Podgorici, četiri lokalna resursna centra i mobilnog resursnog centra koji sprovodi redovne aktivnosti u drugim gradovima. 

fAKT je jedina domaća fondacija koja dodjeljuje grantove OCD. FAKT je u 2021. godini dodijelio grantove za devet projekata ukupne vrijednosti 18.205 eura. Sredstva za ove grantove obezbjeđuju BTD i USAID. 

OCD učestvuju u nekoliko nacionalnih koalicija. Istaknutiji primjeri su Saradnjom do cilja, koalicija koja okuplja 100 organizacija članica i Otvorena platforma sa oko 30 članica; međutim ove koalicije ne učestvuju aktivno u zajedničkim aktivnostima. Umjesto toga, saradnja OCD najčešće se dešava neformalno, kada žele da se pozabave pitanjima koja kod njih izazivaju zabrinutost. OCD čiji je rad vezan za borbu protiv korupcije redovno učestvuju u regionalnim koalicijama i mrežama za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije, kao što su Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi (SELDI), Mreža za odgovornost, nove tehnologije i otvorenost institucija u Jugoistočnoj Evropi (Action SEE), i Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER). 

Česte promjene nacionalnih mjera protiv kovida-19 su uticale na sprovođenje treninga, konferencija i seminara od strane OCD-a. Mnogi treninzi organizovani su onlajn zbog ograničenja u pogledu održavanja događaja uživo. Neki treninzi i seminari održani su i putem interneta i uživo, iako ovaj hibridni pristup nije bio uobičajena praksa. Resursni centar organizovao je seriju treninga za male i srednje OCD o strategijama komunikacije, ljudskim resursima, strateškom planiranju, zagovaranju i finansijskom upravljanju. 

U 2021. godini, međusektorska saradnja ostala je vrlo ograničena. Izuzev nekoliko postojećih partnerstava između OCD i medija, bilo je vrlo malo primjera takve saradnje. Rijedak izuzetak bila je saradnja NVO Paradigma i lokalne samouprave u Podgorici na izgradnji prve urbane bašte u Crnoj Gori. 

Indeks održivosti OCD-a je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

››  Indeks ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva,
kroz sedam dimenzija. ‹‹