Javni imidž

Imidž sektora OCD u javnosti ostao je suštinski nepromijenjen u 2021. 

Politička kriza u Crnoj Gori podstakla je povećano prisustvo predstavnika OCD u medijima, pri čemu su predstavnici OCD učestvovali u brojnim televizijskim debatama koje su emitovane širom zemlje. 

Istraživanja javnog mnjenja ukazuju na trend pada povjerenja građana Crne Gore u OCD. Prema anketama Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) iz decembra 2021, 34 posto ispitanika izjavilo je da vjeruje OCD, u poređenju sa 39,3 posto u 2019. i 37,9 posto u 2020. Studije ukazuju da bi to moglo biti dio trenda pada povjerenja javnosti u institucije. 

Nekoliko skandala u koje su uključene OCD dobilo je značajnu medijsku pažnju tokom godine. Navodna nezakonita distribucija sredstava Ministarstva zdravlja određenim OCD za aktivnosti vezane za AIDS, tuberkulozu i malariju prerasla je u veliku medijsku kontroverzu. Nova vlada je utvrdila da su OCD dobile više od 100.000 eura preko zakonskog limita iz Zakona o NVO. Značajna medijska pažnja posvećena je licenciranju i finansijskoj podršci jednoj organizaciji civilnog društva koja se bavi uslugama socijalne i dječje zaštite uprkos tome što je njen direktor osuđivano lice. 

Istraživanje CRNVO o stavovima građana prema organizacijama civilnog društva sprovedeno početkom 2021. godine pokazuje da pojedini građani pojmove „NVO“ i „OCD“ doživljavaju drugačije. Osamnaest posto ispitanika negativno je reagovalo na termin „NVO“ dok je svega 5 posto negativno reagovalo na termin „OCD“. Javnost je snažno podijeljena oko uloge nevladinih organizacija u društvu. Iako 45 posto građana smatra da NVO rade u javnom interesu, isti udio građana smatra da NVO rade ili u interesu svojih lidera (19 posto), političkih partija (15 posto), stranih država (7 posto), ili vlada (4 posto). Dvije trećine ispitanika smatra da nevladine organizacije pružaju dobru priliku građanima da se samoorganizuju u rješavanju važnih društvenih pitanja. Istraživanje CRNVO takođe pokazuje da svaki peti građanin smatra da nevladine organizacije treba zabraniti jer služe interesima drugih država, iako je to pad u procentu onih koji su u to vjerovali 2019. godine. 

Iako poslovni sektor prepoznaje važnu ulogu koju OCD igraju u procesu reformi, OCD su nastavile da se muče da uspostave stratešku saradnju sa poslovnim sektorom u 2021. Vlada je izjavila da je opredijeljena za saradnju sa NVO, ali uprkos tome, neke institucije predloge i inicijative OCD tumače kao kritiku njihovog rada. 

OCD se u velikoj mjeri oslanjaju na društvene mreže kako bi objavile informacije o svojim aktivnostima. OCD generalno nemaju osoblje koje isključivo radi na odnosima s javnošću ili komunikacijama. U 2021. godini, OCD su nastavile da usvajaju nove oblike komunikacije kako bi predstavile svoj rad, uključujući video zapise, infografike i druge materijale koji su ciljano dizajnirani za dijeljenje na društvenim mrežama. Veće OCD uložile su u video produkciju kako bi predstavile svoj rad i probleme na pristupačan način. 

Jedan značajan broj OCD objavljuje godišnje izvještaje na svojim veb-stranicama, mada postoje organizacije koje nemaju veb-stranice. Neke OCD objavljuju i revizorske izvještaje o svom finansijskom poslovanju, iako je to rjeđa praksa od objavljivanja godišnjih izvještaja. 

Indeks održivosti OCD-a je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

››  Indeks ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva,
kroz sedam dimenzija. ‹‹