Pružanje usluga

Pružanje usluga OCD nije se značajno promijenilo u 2021. Među najčešćim uslugama koje OCD pružaju su pravna pomoć, psihološke usluge, zaštita potrošača, zaštita zviždača, socijalna i dječja zaštita, pomoć osobama s invaliditetom, obrazovanje i zdravstvena zaštita. 

Pandemija kovida-19 nastavila je da negativno utiče na pružanje usluga od strane OCD u 2021. Mnoge manje OCD nastavile su da obustavljaju ili ograničavaju svoje aktivnosti i rad s korisnicima. Neke organizacije civilnog društva, kao što je Sigurna ženska kuća, pružale su savjetovanje i pravnu pomoć žrtvama rodno-zasnovanog nasilja putem onlajn, video poziva. Broj slučajeva rodno-zasnovanog nasilja prijavljenih Sigurnoj ženskoj kući smanjen je u 2021. u odnosu na 2020. godinu, ali je i dalje 30 posto veći nego u 2019. godini. 

OCD su u obavezi da dobiju licencu za pružanje nekih usluga, kao što su usluge podrške zajednici – dnevni boravak, pomoć u kući i lična asistencija, usluge smještaja, kao i savjetodavne, terapeutske i socijalno-obrazovne usluge. Procedure za dobijanje licence su zahtjevne, dugo traju i iziskuju značajna sredstva, što predstavlja značajnu prepreku za OCD, što je i navedeno u nacrtu Strategije iz 2022. Pored toga, pružanje usluga i licenciranje u različitim specijalizovanim oblastima reguliše više zakona i ministarstava, čime se povećava regulatorni teret. Nacrt Strategije iz 2022. predviđa analizu i reformu postojećih procedura za izdavanje licenci. 

Vlada trenutno ne sprovodi aktivnosti višegodišnjeg planiranja za podršku pružanju usluga od strane OCD, što ograničava mogućnost strateškog razvoja i održivost. Kao što je navedeno u nacrtu Strategije iz 2022, ovo naročito ima uticaja na pružanje usluga populaciji sa dugoročnim potrebama, kao što su osobe sa invaliditetom, jer OCD koje rade u ovim oblastima nemaju zagarantovanu podršku vlade za održavanje svojih aktivnosti. Važno je pomenuti da nekoliko OCD pruža usluge koje država nije u mogućnosti da pruži; na primjer, većinu usluga socijalne zaštite pružaju isključivo OCD. Međutim, finansijska održivost ovih aktivnosti zavisi od donatorske podrške, koja je veoma ograničena. Resorna ministarstva nijesu obavezna da dosljedno finansiraju usluge za koje su izdale licence, tako da kontinuitet usluga često zavisi od lične posvećenosti onih koji rade u OCD. 

Socijalno preduzetništvo je u začetku u Crnoj Gori. CRNVO održava veb-stranicu za promovisanje uspješnih primjera rada socijalnih preduzeća i njihovih proizvoda. Radni centri i radna mjesta za osobe sa invaliditetom smatraju se socijalnim preduzećima. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom reguliše osnivanje i djelatnost takvih preduzeća, kao i subvencije za poslodavce lica sa invaliditetom. Socijalna preduzeća suočavaju se sa značajnim finansijskim izazovima i često se oslanjaju na grantove putem kojih dopunjavaju svoje prihode. Tokom prethodnih deset godina, nekoliko OCD preporučilo je reforme javnih politika kako bi se riješio ovaj izazov, a jedan od predloga je poseban zakon o socijalnom preduzetništvu. Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj je 2019. godine predložio da se u Zakonu o privrednim društvima definiše „socijalno preduzetništvo“ kako bi se zakonski priznala i olakšala podrška sektoru društvenih preduzeća, ali to se još uvek nije dogodilo. Nacrt Strategije iz 2022. ne bavi se socijalnim preduzetništvom, osim što navodi da preporuke prethodne strategije u ovoj oblasti nijesu sprovedene. 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Indeks održivosti OCD-a je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

››  Indeks ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva,
kroz sedam dimenzija. ‹‹